Společně se rozvíjíme
Naše přednosti
Školní rok 2023/2024

Jídelna

Jídelna

Stravné:

Stravné MŠ (3-6 let)

 • dopolední svačina  11,-Kč
 • oběd 23,-Kč
 • odpolední svačina 10,-Kč
 • celkem 44 Kč

Stravné MŠ (7 let)

 • dopolední svačina 11,-Kč
 • oběd 30,-Kč
 • odpolední svačina 10,-Kč
 • celkem 51 Kč

Stravné ZŠ (7-10 let)

 • oběd 30,-Kč

Stravné ZŠ (11-14 let)

 • oběd 33,-Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, v němž dosahují daného věku. Školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8.

Platby:

Platby zasílat na účet 131-2183620227/0100.

Platí se do 15. dne předchozího měsíce (zálohově, v červenci se provádí vyúčtování,  přeplatky jsou po schválení účetní zaslány zpět na účet).

Po domluvě jsou možné platby v hotovosti.

Omlouvání stravy:

 • Odhlášení oběda provádí zákonný zástupce do 14:00 předchozího dne v aplikaci Strava.cz, o víkendech do pátku 14:00.
 • První den nemoci dají rodiče do 7:15 vědět, jestli si pro oběd přijdou a vyzvednou (do vlastních jídlonosičů) mezi 11.00-11.15, jinak oběd propadá. MŠ kontaktuje vedoucí MŠ Martinu Černou, ZŠ kontaktuje vedoucí ŠJ Ivanu Šlechtovou.
 • návod pro aplikaci Strava zde


Kontaktní osoba pro dodavatele Ivana Šlechtová (603 304 156).

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít